buffalo
ko-kärra - cowtransportation
fält - fields
Det kändes många gånger, som om man hade förflyttats bakåt i tiden