hus - house
buffalo
ko-transport
Allt som fanns i vägen tutades det på.
Dom som inte flyttade på sig, fick skylla sig själva.