prev barra next
  Vårt hotell i strålande solsken påföljande morgon