ricefield1
ricefield2
tractor
Risfält fanns det gott om!