punktering
hello
cartransport
Det utstöttes många glada rop till oss när vi satt där och väntade