fält - fields
fält - fields
risfält
Ibland fanns det bebyggelse att titta på